Kallelse till Förbundsfullmäktigemöte

Publicerad 8.11.2023 19:36 | Uppdaterad 23.11.2023 15:15

.Förbundsfullmäktige håller möte i Ghs matsal den 22 november kl 18:00. Protokollet publiceras den 27.11.2023.

Publicerad 8.11.2023
Uppdaterad 23.11.2023