Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan

Personalen för barn- och elevhälsan är gemensam för barnomsorgen och grundskolorna på norra Åland och erbjuder förskolebarn, elever, föräldrar och personal inom grundskolan och förundervisningen möjlighet till stöd. Barn- och elevhälsan arbetar förebyggande och förmedlar adekvat hjälp vid olika behov.

Skolpsykologtjänsten sköts i Mariehamns stads regi.

Den fysiska elevhälsan sköts av en skolhälsovårdare i samarbete med ÅHS och skolläkare från Godby. Skolhälsovårdaren finns vissa dagar på skolorna.

Tandläkare från ÅHS sköter tandvården. 

Nyheter inom

Linda Hemming

Skolkurator
Elevvård

Fanny Mörn

Skolkurator
Elevvård
Publicerad 31.1.2020
Uppdaterad 13.4.2021