Källbo skola

Lärande med trygghet och gemenskap är ledord för arbetet i Källbo skola, som ligger i centrum av Godby i Finströms kommun. Vi har aktivt valt att satsa på digitala verktyg redan från årskurs 1. Det är viktigt för oss att fostra digitalt medvetna elever. I alla årskurser finns en parallellklass och i skolan finns också specialklassen Vågen.

Skolan har en stor, fin och varierande skolgård där det ges möjlighet till varierande aktiviteter.

Kommunens bibliotek är beläget i skolbyggnaden och vi har fördelen att kunna besöka biblioteket regelbundet och spontant.

Källbo fritidshem ”eftis” finns i nära anslutning till skolan och erbjuds i huvudsak till elever i åk 1-2.

För mer information klicka på länken nedan:

Källbo skola

Cecilia Johansson

Utbildningschef
Förvaltning

Niclas Hage

Skolföreståndare
Finström

Skolkanslist

Finström
Publicerad 25.3.2020
Uppdaterad 27.2.2024