Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

I förbundsstyrelsen företräds varje medlemskommun av en ordinarie ledamot med en personlig ersättare. Dessa utses för två år åt gången.

Förbundsstyrelsen 2022-2023:

  Ordinarie Ersättare
Finström

Madeleine Lindblom

ordförande

Daniel Hellsten
Geta

Niklas Oriander

Ingvar Björling
Saltvik

Patrik Larsson

viceordförande

Josefin Lindholm
Sund

Christine Leino

Tony Ek
Vårdö Carl-Gustav Sjölund Matilda Björklund

 

Publicerad 29.3.2020
Uppdaterad 15.4.2024