Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

I förbundsstyrelsen företräds varje medlemskommun av en ordinarie ledamot med en personlig ersättare. Dessa utses för två år åt gången.

Förbundsstyrelsen 2022-2023:

  Ordinarie Ersättare
Finström

Madeleine Lindblom

ordförande

Björn Blomqvist
Geta

Marianne Häggblom

viceordförande

Göran Gottberg
Saltvik Jan Salmén Mathias Johansson
Sund Jonas Back Mats Ekholm
Vårdö Mikael Lindholm Mathilda Eriksson

 

Publicerad 29.3.2020
Uppdaterad 27.11.2023