Ödkarby skola

Ödkarby skola ligger i västra Saltvik. I skolan går 55 elever i årskurserna 1-6. Här arbetar 4 klasslärare, en samordnad speciallärare, en timlärare och 2 assistenter. Fritidshemmet ligger vid Rangsby skola och de elever i åk 1-2 som går på eftis skjutsas dit vid skoldagens slut.

För mer information:

Ödkarby skola

Peter Holm

Utbildningschef
Saltvik

Josef Fagerholm

Skolföreståndare
Saltvik
Publicerad 29.3.2020
Uppdaterad 14.3.2024