Wilma

Wilma är den plattform som skolan använder sig av i kontakten mellan hem och skola.

Där finns bland annat intern information från skolan, elevernas scheman och studieresultat.

https://aland.inschool.fi/

Publicerad 25.3.2020
Uppdaterad 12.4.2022