Daghemmet Solbacken

Daghemmet Solbacken är beläget i Vårdöby. Daghemmet har sammanlagt 30 platser, uppdelat på två avdelningar.
Förskolan för 6-åringar är integrerad i daghemsverksamheten och följer Ålands landskapsregerings förundervisningsplan.

Målet med daghemsverksamheten är att alla barn skall få utvecklas som individer genom kommunikation, lek, skapande, musik och rörelse. Leken är en den viktigaste inlärningsmetoden.
Detta läsår arbetar en barnträdgårdslärare och tre barnskötare/närvårdare i daghemmet.

Solbackens öppethållningstider är 7.00-17.30

Länk: https://www.vardo.ax/barnomsorg-och-skola/daghemmet-solbacken

Marie Lundell

Föreståndare Daghemmet Solbacken
Vårdö

Gunilla Säll

Speciallärare i barnomsorg
Barnomsorgen
Publicerad 27.4.2020
Uppdaterad 27.4.2020