Godby daghem

Godby daghem är beläget på Källbovägen 1 i Godby, Finström.

Daghemmet har 3 avdelningar med 21 platser vardera för barn i åldern 3-7 år och en avdelning med 14 platser för barn åldern 1-3 år.

På daghemmet är personalbefattningarna fördelade enligt följande: 1 föreståndare, 7 barnträdgårdslärare, 5 barnskötare, 3 assistenter och 1 lokalvårdare.

Daghemmets öppethållningstider är 7.15-17.00.

Daghemmet flyttade till nya utrymmen i januari 2010. Till daghemmet hör en fin gymnastiksal som varje avdelning har tillgång till en förmiddag per vecka.

Länk: Godby daghem | Finströms kommun (finstrom.ax)

Gunilla Blomqvist

Föreståndare Godby daghem
Finström

Gunilla Säll

Speciallärare i barnomsorg
Barnomsorgen
Publicerad 27.4.2020
Uppdaterad 25.5.2023