Prästkragen daghem

Prästkragens daghem ligger i östra Saltvik och består av tre avdelningar: Fjärilen, Tusenfotingen och Humlan.

Humlan är en småbarnsavdelning för barn i åldern 0-3 år.

På Tusenfotingen och Fjärilen går barn i åldrarna 3-7 år och här bedrivs även förundervisning och femårsverksamhet. 

Varje avdelning är en självständig enhet, men vi samarbetar inom flera områden. Vid behov slår vi samman avdelningarna, i synnerhet vid skollov och liknande då barnantalet är litet.

Prästkragen håller öppet 07.00 - 17.00.

Länk: Prästkragen daghem | Saltviks kommun

Britt-Marie Lindvall

Föreståndare Prästkragen daghem
Saltvik

Gunilla Säll

Speciallärare i barnomsorg
Barnomsorgen
Publicerad 27.4.2020
Uppdaterad 5.10.2021