NÅUD har flyttat!

Från och med tisdagen den 4 juni hittas vi på Skolvägen 2, 22410 Godby, i Finströms kommunkansli.

Vi håller sommarstängt mellan 24 juni och 28 juli. Trevlig sommar!

Bibliotek

Välkommen in till skolbiblioteket som är beläget på den högsta och ljusaste platsen i skolan – uppe i Ljusgården. Här finns faktaböcker, uppslagsverk och skönlitterära böcker.

 

Lånekort

Lånekortet skall tas med varje gång eleven lånar i biblioteket. Lånekortet gäller också för lån över hela Åland. Eleven kan få en PIN-kod kopplad till sitt lånekort. Då kan man själv kontrollera sina utlån via Internet och utnyttja den nya tekniken på övriga bibliotek.

Utlåning

När bibliotekarien inte är på plats i skolbiblioteket gör man så här:

Fyll i uppgifterna på utlåningspappret som finns på återlämningslådan. Böckerna kan då lånas hem eller användas i skolan. Lånetiden är fyra veckor. Kom och testa!

Återlämning

Alla utlånade böcker lämnas tillbaka i återlämningslådan. Förseningspåminnelser delas ut av bibliotekarien.

 

Kom till skolbiblioteket för att få en PIN-kod kopplad till ditt lånekort.

Publicerad 25.3.2020
Uppdaterad 20.4.2020