Skogsgläntan daghem

Skogsgläntans daghem ligger i västra Saltvik och består av tre avdelningar: Ugglan, Myran och Igelkotten.

Igelkotten är en småbarnsavdelning för barn i åldern 0-3 år.

På Ugglan och Myran går barn i åldrarna 3-7 år och här bedrivs även förundervisning och femårsverksamhet. 

Varje avdelning är en självständig enhet, men vi samarbetar inom flera områden. Vid behov slår vi samman avdelningarna, i synnerhet vid skollov och liknande då barnantalet är litet.

Skogsgläntan håller öppet 07.00 - 17.00.

Länk: Skogsgläntan daghem | Saltviks kommun

Hanna Söderlund

Föreståndare Skogsgläntan daghem
Saltvik

Gunilla Säll

Speciallärare i barnomsorg
Barnomsorgen
Publicerad 27.4.2020
Uppdaterad 5.10.2021