Om skolan, dess historia och byggnad

I hjärtat av fredens öar ligger Godby högstadieskola. Det är en gemensam högstadieskola för de fem norråländska kommunerna, Finström, Saltvik, Geta, Sund och Vårdö. I skolan går ca 220 elever per läsår.

Skolan är en 1:1-skola, vilket innebär att eleverna har varsin lärplatta som ger möjlighet att delta i ett lärande byggt på förmågor och kunskaper som kommer att vara viktiga att behärska i framtiden.

Godby högstadieskola inledde sin verksamhet 1971 i tillfälliga lokaler.

År 1977 flyttade skolan in i nybygget uppe på berget. Skolan ritades av Stig Svanström och var modernt formgiven för att vara ett skolhus från 1970-talet. Bland annat fanns tre ljusgårdar med buskar och träd inne i skolan. I dagsläget har ljusgårdarna försetts med tak och gjorts tillgängliga för eleverna. Skolbyggnaden har under åren genomgått ett antal förändringar, de flesta, i syfte att möta det ökande elevantalet.

Publicerad 20.4.2020
Uppdaterad 15.11.2022