Vårdö skola

Vårdö skola ligger i kommunen som i folkmun kallas för ”den förtrollade ön”. Vår skärgårdsskola hittar ni i en lantlig miljö knappt 10 km från Töftö färjfäste. Vår litenhet gör att vi arbetar väldigt flexibelt gällande gruppsammansättningar och eleverna blir vana att arbeta i olika konstellationer och lär känna varandra väldigt bra.

Trygghet är en hjärtefråga i vår skola och vi arbetar därför aktivt för en trygg skolmiljö samt ett gott och nära samarbete med hemmen.

För mer information klicka på länken nedan:
Vårdö skola

Cecilia Johansson

Utbildningschef
Förvaltning

Jens Andersén

Skolföreståndare
Vårdö
Publicerad 29.3.2020
Uppdaterad 13.5.2020