Tosarby daghem

Tosarby daghem är beläget på Solängsvägen 12 i Kastelholm, Sund.

Daghemmet har sammanlagt 52 barnomsorgsplatser fördelade på tre avdelningar:

Solsidan med 12 platser för 1-3 åringar, Sjöbacken och Sjärnåsen med vardera 20 platser för 3-6 åringar.

Vid daghemmet finns både heltids- och halvtidsplatser. För halvtidsplats gäller högst 25 timmar/vecka med en utjämningsperiod på två veckor.

Tosarby daghem är öppet måndag till fredag kl. 07.00–17.30.

Mer info Barnomsorg | Sunds kommun

Alexandra Andersson

Daghemsföreståndare
Sund

Gunilla Säll

Speciallärare i barnomsorg
Barnomsorgen
Publicerad 27.4.2020
Uppdaterad 25.5.2023