Ekonomi

Kommunalförbundets ekonomi

Kommunalförbundets drift och avskrivningar finansieras av medlemskommunerna. Fördelningsgrunder enligt grundavtal daterat 1.4.2021.

Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 16.4.2024