Barnomsorgen

Barnomsorgen

NÅUD har två gemensamma speciallärare i barnomsorg anställda. Speciallärarna i barnomsorg arbetar tillsammans med personalen på daghemmet med de barn som behöver extra stöd och träning, sköter skolberedskapstest och bistår i övergången mellan barnomsorg och skola.

NÅUD handhar förvaltningen för daghemmen i Geta, Sund och Vårdö.

Förvaltningen för daghemmen i Finström sköts av Invånarnämnden i Finström.

Förvaltningen för daghemmen i Saltvik sköts av Utbildningsnämnden i Saltvik.

Nyheter inom

Gunilla Säll

Speciallärare i barnomsorg
Barnomsorgen

Alexandra Öijerholm

Speciallärare i barnomsorg
Barnomsorgen

Cecilia Johansson

Utbildningschef
Förvaltning

Peter Holm

Utbildningschef
Saltvik
Publicerad 31.1.2020
Uppdaterad 6.9.2023