Skolcoach

På Godby högstadieskolan finns en skolcoach vars främsta uppgift är att jobba förebyggande och uppsökande i direktkontakt med eleverna. Motiverande samtal kring skolarbetet och struktur i vardagen samt arbete mot mobbning är en stor del av skolcoachen arbete. Skolcoachen är en av vuxenrepresentanterna i både elevråd och Amor (antimobbningsrådet) och ansvarar även för elevernas jourverksamhet.

Publicerad 25.3.2020
Uppdaterad 20.4.2020