Geta skola

Geta skola ligger i Vestergeta med naturen runt hörnet, vi har ca 35 elever och ca 7 i personal.

Geta skola inrymmer också fritidsverksamhet ”Eftis” som hålls efter skolan för eleverna i årskurs 1 och 2. 

På skolan finns ett centralkök som lagar maten till skola, dagis och äldreomsorgen. Eftersom skolan ligger naturnära blir naturen ett inslag som återkommer i skolans vardag både för inlärning och lek. 

För mer information klicka på länken nedan:
Geta skola

Cecilia Johansson

Utbildningschef
Förvaltning

Thomas Mattsson

Skolföreståndare
Geta
Publicerad 29.3.2020
Uppdaterad 13.5.2020