Elevinflytande

Godby högstadieskola jobbar aktivt med elevinflytande och har flera instanser där elevinflytandet är centralt och driver verksamheten framåt.

Skolan har bland annat ett elevråd, vars uppgifter är att föra elevernas talan gällande skolmiljön och skolfrågor i övrigt. Skolan har dessutom ett antimobbningsråd AMOR där elever tillsammans med personalen arbetar för att motverka mobbning och utanförskap.

För att alla ska känna sig delaktiga i upprättandet av en välvårdad skolmiljö har eleverna också engagerats i arbetet med att göra skolan fin och att hålla den i skick bland annat genom jourverksamhet och skolans arbetsmiljögrupp. Den senare har deltagit i planeringen av arbetet för att fräscha upp skolans korridorer.

Publicerad 25.3.2020
Uppdaterad 20.4.2020