Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige

I förbundsfullmäktige företräds varje medlemskommun av två ordinarie ledamöter eller personliga ersättare för dessa.

Förbundsfullmäktiges sammansättning för 2020-2023:

Kommun Ordinarie Ersättare
Finström

Cecilia Berndtsson

Per Lycke
 

Roger Höglund

Lene-Maj Johansson
Geta

Göran Gottberg

Kjell Berndtsson
 

Marianne Häggblom

Madeleine Mattfolk
Saltvik

Kerstin Renfors

Jan Lindgrén
 

Thommy Fagerholm 

ordförande   

Gunnar Westling
Sund

Ann Carlsson

Rikard Järvinen
 

Sonja Lindström-Winé 

viceordförande 

Mats Ekholm
Vårdö

Carl-Gustav Sjölund

Marie Lundell
 

Marie-Louise Påvals

Göran Abrahamsson
Publicerad 29.3.2020
Uppdaterad 27.11.2023