Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige

I förbundsfullmäktige företräds varje medlemskommun av två ordinarie ledamöter eller personliga ersättare för dessa.

Förbundsfullmäktiges sammansättning för 2020-2023:

Kommun Ordinarie Ersättare
Finström

Roger Höglund

Cecilia Berndtsson
 

Fredrik Andersson

Christian Rögård
Geta

Göran Gottberg

Joakim Österlund

 

Frida Sjöroos Anna Bergendahl
Saltvik

Kerstin Renfors

Jan Lindgrén
 

Thommy Fagerholm 

ordförande   

Jan Salmén
Sund

Ann Carlsson

Susann Eklund
 

Rikard Järvinen 

viceordförande

Lars-Johan Mattsson
Vårdö

Mats Björklund

Mikael Lindholm
 

Fanny Sjögren-Grunér

Marie Lundell
Publicerad 29.3.2020
Uppdaterad 15.4.2024