Skolans trivsel- och ordningsregler

I GHS tänker vi på att:

 • komma i tid och ha med nödvändigt material
 • ta hänsyn till och respektera varandra
 • vara rädda om skolans, egna och andras saker

Ordning och trivsel:

 • Mobilerna ska under lektionstid vara i skåpet eller i mobilhotellet i klassrummet
 • Inför gymnastiklektionerna lämnas telefonen i skåpet
 • Läsplattan är enbart ett arbetsverktyg
 • Ytterkläder lämnas i skåpet
 • Ta av keps, mössa och huva
 • Ta inte med läsk/energidrycker till skolan
 • Vi äter mellanmål i ljusgården eller matsalen
 • Undvik att ha större summor pengar med dig. Förvara dina värdesaker inlåsta
 • Låt dina medpassagerare få en lugn stund i bussen
 • Vid all filmning eller fotografering ska du fråga om tillåtelse av den som du fotograferar/filmar och lägg inte ut något på internet utan tillåtelse
 • Skolan är drogfri. Det är olagligt att inneha eller använda alkohol, narkotika och tobak
 • Knivar, andra vapen eller tillhyggen, likaså tändare, tändstickor och laserpekare är förbjudna
 • Under skoltid är du försäkrad via skolan, du är skyldig att hålla dig på skolans område
 • Motorfordon får inte framföras under skoldagen. Vistas gärna ute men på andra platser än på parkeringarna
   

Noteringar i Wilma

Vid brytande av trivselregler kan det göras noteringar i Wilma. Noteringar kan påverka ansvar- och samarbetsbetyget.

Lärare och övrig personal skall alltid i första hand föra en dialog med eleven före en notering görs, när det gäller allvarligare överträdelser så noteras det i regel direkt och lärare meddelar eleven om att förseelsen kommer att noteras i Wilma.

Grövre eller upprepade noteringar meddelas till klassföreståndare samt rektor. Klassföreståndare tar personlig kontakt med förälder. Rökning/droganvändning meddelas även till skolhälsovårdare. Finns det mönster i noteringarna som tyder på att eleven behöver hjälp så kopplar klassföreståndaren in elevvårdsgruppen och tillsammans med föräldrar görs ett åtgärdsprogram.

 

Varningar eller avstängning 

Skolans rektor kan vid upprepade förseelser eller vid äventyrande av säkerheten på skolan dela ut varningar och även stänga av elever från skolan på bestämd tid. Eleven har då rätt att få sin undervisning på annan plats.

 

Frånvaro

Klassföreståndarna antecknar elevfrånvaro i Wilma. Även föräldrarna kan kontrollera elevfrånvaron i Wilma. Föräldrarna meddelar elevfrånvaro till kanslisten på morgonen. Vid planerad frånvaro anhåller föräldrarna om frånvaron på förhand och klassföreståndarna sätter även in sådan frånvaro i Wilma. Vårdnadshavarna ansvarar för inlärningen under frånvarotiden. Skolan ingriper genast då det finns misstanke om olovlig frånvaro. Klassföreståndarna beviljar 1–2 dagars elevfrånvaro och rektorn för längre tids ledighet.

Publicerad 24.9.2020
Uppdaterad 24.9.2020