NÅUD har flyttat!

Från och med tisdagen den 4 juni hittas vi på Skolvägen 2, 22410 Godby, i Finströms kommunkansli.

Vi håller sommarstängt mellan 24 juni och 28 juli. Trevlig sommar!

Skolnämnder

Utbildningschefen är föredragande i Finströms invånarnämnd ang utbildningsfrågor och Getas kommunstyrelse gällande utbildnings- och barnomsorgsfrågor  samt i Utbildningsnämnden i Sund och Vårdös skol- och bildningsnämnd.

Förvaltningen av grundskolan åk 1-6 i Saltvik handhas av kommunens utbildningschef. Föredragande i Saltviks utbildningsnämnd är utbildningschef Peter Holm.

För mer information hänvisas till respektive nämnd:

Invånarnämnden i Finström

Kommunstyrelsen i Geta

Utbildningsnämnden i Saltvik

Utbildningsnämnden i Sund

Skol- och bildningsnämnden i Vårdö

Cecilia Johansson

Utbildningschef
Förvaltning

Peter Holm

Utbildningschef
Saltvik
Publicerad 31.3.2020
Uppdaterad 5.10.2021